Szukaj w serwisie

Kategorie:

Abc mieszkania | Wydarzenia | Ciekawe imprezy | Praktyczne porady | Nowoci | Aranacje | wita | Domy i mieszkania

Tutaj jeste: Aktualnoci / Abc mieszkania

Kolory w pracy architekta i malarza

kategoria: Abc mieszkania, opracowanie: Redakcja, rdo: Sigma Coatings
obrazek aktualnoci
Kolory w pracy architekta i malarza [fot.: Sigma Coats]

Kolor, jaki jest, kady widzi. Ale czy naprawd..? Na co warto zwróci uwag podczas projektowania i aranowania wntrz?

Czsto dobór kolorów we wntrzu pozostaje cakowicie zaley od preferencji klientów, do których malarze i architekci dostosowuj po prostu swoje plany. Aranacja kolorów wbrew pozorom wymaga jednak wikszej uwagi i analizy czynników, o jakich przecitni klienci nie maj wikszego pojcia.

 

 

 • Oprócz osobistych preferencji podczas dobierania kolorów koniecznie powinno si uwzgldnia m.in.: wielko pomieszczenia, rodzaj owietlenia, ilo wpadajcego wiata czy te rodzaj ta. Zadaniem dobrego fachowy jest, wic uwzgldnienie oraz zwrócenie uwagi na te kwestie – wyjania Anna Korecka, Junior Brand Manager Sigma & Dekoral Professional, oferujcej profesjonalne farby dla malarzy zawodowych i architektów.

Czym waciwie jest kolor?

Wbrew obiegowym opiniom kolor nie jest sta cech przedmiotów lub powierzchni. Barwy w rzeczywistoci s wraeniami psychicznymi, pojawiajcymi si w naszych mózgach, kiedy oko rejestruje wizk promieniowania elektromagnetycznego w postaci wiata. Wpadajc do oka, promie wietlny przechodzi impulsem nerwowym do odpowiednich stref mózgu.

Podstawowe trzy barwy, które postrzegamy to óty, czerwony i niebieski. Dziki rónym poczeniom otrzymujemy szereg kolorów pokrewnych – ich rozbudowana paleta stwarza tonalne przejcia pomidzy barwami podstawowymi. I tak z poczenia np. czerwieni i óci powstaje pomaraczowy a czerwieni i niebieskiego fioletowy.

Czynniki wpywajce na postrzeganie kolorów

wiato to, jak wiadomo, wycinek promieniowania elektromagnetycznego, dostpnego naszym oczom.

 • Indywidualny skad widmowy konkretnego promieniowania ma najwikszy wpyw, na to, jak obieramy poszczególne kolory. Specyficzna budowa ludzkiego oka sprawia jednak, e na postrzeganie kolorów wpywaj take dodatkowe czynniki – wyjania Anna Korecka.

Najwaniejsze poród nich to:

 • Waciwoci spektralne ogldanej powierzchni – jej zdolno do odbijania poszczególnych dugoci fal wiata.
 • Rodzaj i ródo owietlenia – Postrzeganie kolorów zmienia si w zalenoci od stosowanego owietlenia. Do typowych róde naley zaliczy: wiato arowe, wiato fluorescencyjne, wiato diodowe oraz wiato dzienne (zrónicowane zalenie od pory dnia). Wybrana farba w zalenoci od zastosowanego owietlenia bdzie dawa odmienny kolor.
 • Kierunek obserwacji – Ma on znaczenie w przypadku powierzchni odblaskowych (pokrytych np. farbami satynowymi lub metalicznymi). Zmiana kta obserwacji powoduje zmian postrzegania barwy. Zjawisko to nie dotyczy natomiast farb dajcych efekt matowy.
 • Rodzaj ta – Na postrzeganie koloru wpyw ma take jego otoczenie. Jasne to zawsze sprawa, e barwa wydaje si ciemniejsza i odwrotnie, ciemne to sprawa, e wydaje si ona janiejsza.
 • Indywidualne cechy narzdu wzroku danej osoby – Na postrzeganie kolorów wpyw ma równie indywidualna budowa oka kadego czowieka. Ponadto czuo naszego wzroku zmienia si z wiekiem.

Systemy kolorów

Bogactwo przej tonalnych pomidzy kolorami podstawowymi sprawio, e dla wygody projektantów opracowano fachowe systemy klasyfikacji barw – np. NCS, DUN czy system Munsella. Najbardziej rozpowszechniony jest system NCS, czyli Natural Colour System. Opiera si on na szeciu podstawowych barwach:

 • czterech kolorach chromatycznych,
 • dwóch kolorach monochromatycznych.

Kolory chromatyczne tworz koo barw, w którym kolory podstawowe s rozmieszczone co 90 stopni a powstae w ten sposób wiartki dziel si dodatkowo na 100 czci.

 • Dziki temu z atwoci mona ustali procentowy udzia poszczególnych barw. Np. Y90R oznacza óty z 90% czerwieni, co oznacza, e kolor skada si w 10% z podstawowej óci i w 90% z czerwieni – wyjania Anna Korecka.

Biay i czarny znajduj si natomiast pod i nad koem kolorów, tworzc o, skadajc si ze 100 czci. O ta opisuje stopie sczernienia i nasycenia kolorem dla kadej barwy systemu. Np. przy wartoci S 20 30 liczba 20 oznacza stopie sczernienia a 30 stopie nasycenia kolorem. System NCS okazuje si, wic bardzo precyzyjnym narzdziem, pozwalajcym dokadnie okreli cechy konkretnej barwy.

Dobór kolorystyki w praktyce

Aranacja kolorystyczna powinna uwzgldnia zarówno mod czy preferencje klienta, jak i czynniki zwizane z wartociami malowanego pomieszczenia. Przede wszystkim istotny jest rodzaj owietlenia – tak naturalnego, jak i sztucznego. Naley zwróci uwag, jak usytuowane jest pomieszczenie: od jakiej strony i jak bardzo intensywne jest padajce wiato. W silnie owietlonych rano wntrzach, kolory wydaj si o wiele mocniejsze. Natomiast w tych, gdzie nie pada ostre wiato, wygldaj one naturalniej.

Niezbdne jest wzicie pod uwag iloci i rodzaju sztucznego owietlenia, a take jego rozmieszczenia. Dobre i mocne owietlenie bdzie idealne dla ciemnych i intensywnych barw, pozwoli bowiem je podkreli. ciany w ciepym kolorze potrzebuj równie ciepego (arowego) owietlenia, podobnie barwy zimne bd komponowa si z owietleniem zimnym. Do dyspozycji mamy równe rodzaje owietlenia: ogólne, miejscowe i akcentujce. Odpowiednie ich dobranie podkreli kolory cian i sprawi, e wntrze nabierze wyjtkowego charakteru.

Dobrze zwróci uwag take na kubatur i funkcj pomieszczenia. Dziki odpowiedniej kompozycji barw moemy skutecznie modelowa wntrze i sprawi by wydao si optycznie wiksze lub szersze.

 • Chcc powikszy przestrze, signijmy po zimne, pastelowe barwy, które wydu i poszerz wntrze. Natomiast jasne kolory pozwol te podwyszy pomieszczenie, gdy sufit i 10 cm górnej czci ciany pomalujemy farb o takim odcieniu. Odwrotnie jest w przypadku wysokich pokojów – malujc ten fragment ciemniejszym kolorem, sprawimy, e pomieszczenie wyda si nisze. Z kolei ciemne, równolege tonacje na suficie i pododze, przy jasnych cianach, pozwol je poszerzy. Moemy uy te wzorów np. ciemnych pasów: pionowe wydu pomieszczenie, natomiast poziome skróc je, a przy tym poszerz – opowiada ekspert PPG Deco Polska.

Ciekawym rozwizaniem jest monochromatyczna aranacja wntrza, kiedy za pomoc jednego koloru lub jego rónych tonacji komponujemy cao wystroju. Ze wzgldu na nasycenie kolorów moemy uzyska oryginalne i stylowe efekty. Zestawy monochromatyczne pozwalaj te na póniejsze wykoczenie pomieszczenia wyjtkowymi dekoracjami ronych faktur i materiaów, np. metali, szka, powierzchni kamiennych i drewnianych, które w monochromatycznym wntrzu prezentuj si niezwykle korzystnie.

Postrzeganie kolorów okazuje si bardziej skomplikowane ni moe si to wydawa. Podczas projektowania i malowania warto, wic zwróci uwag na dodatkowe czynniki, takie jak owietlenie lub to. Dziki nim gotowe pomieszczenia z pewnoci bardziej przypadn do gustu klientom.

 • ZOBACZ TAKE:

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: Sigma Coatings

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone