Szukaj w serwisie

Kategorie:

Abc mieszkania | Wydarzenia | Ciekawe imprezy | Praktyczne porady | Nowoci | Aranacje | wita | Domy i mieszkania

Tutaj jeste: Aktualnoci / Wydarzenia

Klimas Wkrt-Met partnerem gwnym X Kongresu Stolarki Polskiej

kategoria: Wydarzenia

 

Firma Klimas Wkrt-Met, wiodcy producent wysokiej jakoci technik zamocowa w Polsce i Europie rodkowo-Wschodniej, obj rol patrona generalnego X Kongresu Stolarki Polskiej,organizowanego przez Zwizek Polskie Okna i Drzwi.

Brana stolarki budowlanej odlicza dni do zbliajcego si X Kongresu Stolarki Polskiej. W czasie dwudniowego spotkania odbd si prezentacje, podsumowania oraz dyskusje na tematy zwizane z transformacj cyfrow, która w szybkim tempie staje si czci strategii rozwoju wielu przedsibiorstw.  Uczestnicy bd m.in. starali si zmierzy z odpowiedzi na pytanie czy sektor stolarki budowlanej w Polsce jest gotowy na rewolucje cyfrow - wejcie w er przemysu 4.0. Marka Klimas Wkrt-Met przyczya si do wydarzenia w roli partnera generalnego.

Gotowo na rewolucj cyfrow


Dynamiczny postp technologiczny, a co za tym idzie coraz bardziej wymagajcy klienci, narzucaj  konieczno szybkiego dostosowywania si przedsibiorstw do zmieniajcej si rzeczywistoci. Firma Wkrt-Met du uwag skupia na budowaniu wiadomoci i kultury organizacyjnej, które maj sprzyja cyfryzacji „Wci przekonujemy si o tym, e transformacja w erze cyfrowej nie ogranicza si do wprowadzenia do firmy najnowszych technologii, ale przede wszystkim do zmiany modelu biznesowego, przygotowania organizacji, ludzi i narzdzi do gotowoci na kreowanie nowych potrzeb klientów. Nasza obecno na Kongresie w roli partnera generalnego nie jest w zwizku z tym przypadkowa. Jako jeden z gównych dostawców technik zamocowa musimy zapewni dobry produkt, ale te stosowa otwart perspektyw strategii wspópracy z naszymi partnerami handlowymi, którzy bior czynny udzia, bd te ju s przedstawicielami firm dziaajcych w oparciu o przemys 4.0” – podkrela Maciej Strychalski, dyrektor marketingu w Klimas Wkrt-Met.

Integracja i dialog


Firma Klimas Wkrt-Met jest zwizana ze Zwizkiem Polskie Okna i Drzwi od 2013 roku. Czynnie angauje si nie tylko w kolejne Kongresy Stolarki Polskiej ale i inne inicjatywy Zwizku POiD, takie jak akcja Dobry Monta oraz towarzyszca Midzynarodowym Targom Architektury i Budownictwa Budma – Monteriada. „Brana stolarki budowlanej od wielu lat stanowi jeden z mocnych akcentów polskiej gospodarki, majcy duy udzia w wytwarzaniu wartoci dodanej brutto, utrzymywaniu miejsc pracy i nakadach inwestycyjnych.Zwizek natomiast zrzesza Orów polskiej stolarki, marki, które widz potrzeb inicjowania dialogu na temat rozwoju brany, a przede wszystkim ten dialog prowadz. Podejmujc kolejne inicjatywy, chcemy dooy swoj cegiek w budowaniu jak najwyszych standardów we wszystkich obszarach dziaalnoci przedsibiorstw” – dodaje Maciej Strychalski.

 

Jubileuszowy X Kongres Stolarki Polskiej odbdzie si w dniach 23-24 maja w hotelu Warszawianka w Jachrance. O znaczeniu transformacji cyfrowej rozmawia bd m.in. dr. Witold Jankowski,Redaktor Naczelny „Harvard Business Review Polska”, Prezes Zarzdu ICAN Institute, Andrzej Soldaty Lider Projektu Platforma Przemysu Przyszoci w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii, Robert Konieczny z KWK PROMES.

KLIMAS WKRT-MET to czoowy producent najwyszej jakoci technik zamocowa w Polsce i w Europie rodkowo-Wschodniej. Firma powstaa w 1990 roku jako kontynuacja dziaa rodzinnego przedsibiorstwa zajmujcego si produkcj elementów z tworzyw sztucznych.

Dzisiaj Klimas Wkrt-met to dwa zakady produkcyjne – w Kunicy Kiedrzyskiej i w Wanatach k. Czstochowy, powierzchnia produkcyjna wiksza ni 50 tys. m², jedna z najbardziej innowacyjnych w Europie hal wtryskarek, magazyn centralny, a take zaawansowane laboratorium. W 2005 roku firma otrzymaa swoj pierwsz Europejsk Aprobat Techniczn na wyroby budowlane – staa si tym samym pierwsz polsk firm z tak aprobat. Aktualnie Klimas Wkrt-met posiada 17 aprobat europejskich, wiele certyfikatów i wyrónie, które s dowodem najwyszej jakoci produktów marki. Dziki temu firma cieszy si niesabncym zaufaniem wród Klientów z rónych brany i eksportuje swoje produkty do ponad 50 krajów wiata.

 

https://www.wkret-met.com

 

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone