Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Waciwy grzejnik warunkiem oszczdzania

kategoria: Grzejniki

Rosnce koszty ogrzewania skaniaj wacicieli domów do podnoszenia ich efektywnoci energetycznej. Planujc modernizacj instalacji grzewczej warto pamita take o wymianie grzejników. Niskotemperaturowy Zehnder Charleston umoliwia bezproblemow wymian starego grzejnika dowolnego typu na nowy.

Dua cz budynków w Polsce to obiekty nieefektywne energetycznie. Ilo energii, jaka jest potrzebna do ogrzewania takich domów moe siga nawet 250 kWh/m2 w skali roku, co oznacza wysokie koszty eksploatacji oraz powoduje zwikszenie zanieczyszczenia rodowiska. wiadomi inwestorzy sigaj coraz czciej po nowoczesne rozwizania grzewcze, oparte na technice kondensacyjnej czy pozyskiwaniu ciepa z odnawialnych róde energii. Przy okazji modernizacji instalacji i zastosowaniu pomp ciepa nie mona zapomnie o wymianie grzejników na modele przystosowane do pracy w systemach niskotemperaturowych. Doskonale w tej roli sprawdza si grzejnik Zehnder Charleston „na wymian", który posiada identyczny rozstaw przyczy co grzejniki poprzedniej generacji, pozwalajc na ich bezproblemow wymian.

Waciwy grzejnik warunkiem oszczdzania

Ogrzewanie niskotemperaturowe, charakterystyczne dla instalacji z pomp ciepa czy kolektorami sonecznymi pozwala stworzy zdrowszy i bardziej komfortowy klimat w budynku. Z ekonomicznego punktu widzenia jego du zalet jest znaczna oszczdno energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania domu - temperatura wody w nowoczesnych systemach grzewczych nie przekracza 55ºC, podczas gdy w tradycyjnych instalacjach trzeba j podgrza niekiedy do ponad 80ºC.

W przypadku remontu instalacji lub przechodzenia z systemu wysoko- na niskotemperaturowy nie mona stosowa identycznych rozwiza grzejnikowych. Dziaajce na zasadzie konwekcji grzejniki poprzedniej generacji nie s efektywne przy niskich temperaturach instalacji. Kompensowano to zastosowaniem wyszych temperatur zasilania lub zwikszonych przepywów, co nie jest konieczne w przypadku nowoczesnych grzejników, takich jak Zehnder Charleston.

Ze wzgldu na zastosowane rozwizania materiaowe i konstrukcyjne nowoczesny stalowy grzejnik eberkowy Zehnder Charleston jest idealnie przystosowany do ukadów niskotemperaturowych. Jego cech charakterystyczn jest duy udzia ciepa oddawanego przez promieniowanie. Moe by stosowany zarówno w instalacjach z pomp ciepa, jak i z kolektorami sonecznymi. Dziki zastosowaniu stali grzejnik Zehnder Charleston wyrónia si krótkim czasem nagrzewania, gwarantujc natychmiastowy komfort cieplny przy duej oszczdnoci energii.

Wysoka precyzja wykonania tego modelu pozwolia na uzyskanie pozbawionej spawów i zgrubie, gadkiej powierzchni. Technologia laserowego spawania umoliwia doprowadzenie do perfekcji kadego szczegóu konstrukcyjnego. Gadka gówka grzejnika i agodne czenia eberek nie pozwalaj na osadzanie si kurzu, co jest szczególnie wane dla alergików.

Efektywna zamiana

Wymiana grzejników w budynkach ze star instalacj grzewcz moe wymaga przeprowadzenia prac budowlanych. Nowoczesne grzejniki róni si od grzejników poprzedniej generacji rozstawem zcz oraz parametrami mocowymi.

Zehnder Charleston „na wymian" umoliwia szybk zamian starego grzejnika na nowy, bez potrzeby przerabiania czy usuwania istniejcych elementów instalacji. Wystpuje w wielu wersjach wyposaonych w zcza o rozstawach odpowiadajcych grzejnikom poprzedniej generacji. Optymalny dobór mocy do rozmiarów pomieszczenia umoliwia czonowa budowa grzejnika. Jedno eberko moe si skada z 2 do 6 kolumn, a poszczególne eberka s czone w szeregi o podanej dugoci, w zalenoci od powierzchni do ogrzania.

Zalet wszystkich modeli z serii Zehnder Charleston jest take ich szybka instalacja. Dostarczany wraz z produktem zestaw montaowy EasyFix pozwala na przeprowadzenie wymiany grzejnika w trzech krokach. Wystarczy zamocowa zestawy montaowe, a nastpnie osadzi i zaryglowa w nich produkt. Innowacyjne uchwyty dostarczane s w kolorze grzejnika. Ukryte za eberkiem integruj si z grzejnikiem pozostajc cakowicie niewidocznym elementem.

Grzejnik Zehnder Charleston „na wymian" mona dopasowa do kadej istniejcej niszy podokiennej, dziki duej dostpnoci modeli o wysokociach od 266 mm do 1066 mm oraz gbokociach od 62 do 210 mm. Dodatkow moliwo ciekawego zagospodarowania dostpnej przestrzeni daj wykonania specjalne, o ksztatach ukowych lub pod dowolnym ktem. Zehnder Charleston „na wymian" standardowo jest dostpny w kolorze biaym, za na zamówienie moe by lakierowany na dowolny kolor z palety barw Zehnder, od odcieni Classic poprzez barwy Trendy, a po metaliczny wygld Metallic Looks. Bogate moliwoci wykoczenia powierzchni dodatkowo uzupeniaj lakiery w kolorach RAL i NCS dostpne na yczenie klienta.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone