Szukaj w serwisie

Kategorie:

Abc mieszkania | Wydarzenia | Ciekawe imprezy | Praktyczne porady | Nowoci | Aranacje | wita | Domy i mieszkania

Tutaj jeste: Aktualnoci / Praktyczne porady

Ukadanie paneli podogowych krok po kroku

kategoria: Praktyczne porady
obrazek aktualnoci
Ukadanie paneli podogowych krok po kroku

Panele to najpopularniejszy rodzaj pokrycia podogi stosowany w Polsce. S stosunkowo niedrogie, daj wiele moliwoci aranacyjnych i s atwe w utrzymaniu. Jeszcze jedn i dla wielu najistotniejsz cech charakterystyczn paneli jest ich atwy monta. Podpowiadamy, jak pooy panele podogowe krok po kroku. 

Remont czy wykoczenie mieszkania to wyzwanie, którego czsto podejmujemy si sami, bez pomocy fachowców. Na szczcie, elementy wykoczeniowe s dzisiaj przygotowywane w taki sposób, by ich monta nie sprawia wikszych kopotów. Dziki temu moemy nie tylko zaoszczdzi, ale i zdoby nowe umiejtnoci. Zdecydowanie do elementów, z którymi jestemy w stanie poradzi sobie sami, naley zaliczy panele podogowe. Ich ukadanie mona porówna do puzzli, cho w tym przypadku, dziki systemowi click niemal wszystkie elementy pasuj do siebie idealnie.

- Du zalet paneli jest to, e ukada je mona niemal na kadym rodzaju podoa. Do powszechne jest pokrywanie panelami drewnianych, spracowanych desek, parkietu czy wykadziny PVC, które w ten sposób tworz dodatkow warstw izolacyjn - zaznacza Beata Mierzejewska-Kula, ekspert Komfort.

Pomieszczenie naley dokadnie zmierzy i wyliczy, ile metrów paneli bdziemy potrzebowa. Pamitajmy, by nie kupowa ich „na styk", ale do wylicze doda 10 - 20 procent zapasu. Moe si okaza, e panel zniszczy si przy obróbce, bdzie mia inny odcie lub skaz. Zapas gwarantuje nam, e nie zabraknie nam elementów ukadanki, a paczki zazwyczaj moemy zwróci do sklepu. Kiedy zaatwimy ju t kwesti, moemy zabra si za przygotowania do ukadania paneli.

KROK 1: Wyrównanie powierzchni

Zanim przystpimy do waciwego ukadania paneli, upewnijmy si, e powierzchnia jest odpowiednio przygotowana, szczególnie gdy panele ka bdziemy na betonowej wylewce. Za pomoc dwumetrowej poziomicy sprawdmy, czy podoga jest równa. Dopuszczalne s ubytki do 3-4 mm, ale wiksze niedocignicia budowlaców bdziemy musieli wyrówna wylewk samopoziomujc lub zeszlifowa. - W przypadku betonowego podoa, dobrym posuniciem bdzie równie jego zagruntowanie. Z jednej strony unikniemy pylenia, z drugiej zabezpieczymy podoe przed wilgoci - wyjania specjalista z Komfort. 

KROK 2: Uoenie folii paroizolacyjnej

Podog naley oczyci z kurzu i gruzu. Nastpnie rozwijamy foli paroizolacyjn w kadym miejscu, gdzie ukadane bd panele. Dostpna jest ona w rolkach o szerokoci 1 m, co uatwia jej rozoenie. Foli ukadamy z zakadk ok. 10-15 cm, dodatkowo czenia moemy zabezpieczy tam uszczelniajc.

KROK 3: Podkad wyciszajcy

Kolejn warstw, która znajdzie si pomidzy foli a panelami, jest podkad wyciszajcy, penicy równie funkcj izolujc. Jest on dostpny w rónych formach: rolowanej pianki, maty z korka naturalnego, grubego podkadu w formie pyt. Ich wybór zaley równie od tego, czy w pomieszczeniu zastosowano ogrzewanie podogowe.

KROK 4: Przygotowanie paneli

Wanym krokiem w ukadaniu paneli jest ich odpowiednie przygotowanie. Jeden z takich zabiegów polega na pozostawieniu paneli w paczkach na przynajmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej, najlepiej w pomieszczeniu, w którym bd montowane. Jest to szczególnie wane zim, kiedy dua wilgotno moe wpyn na plastyk paneli. W przypadku ogrzewania podogowego, zadbajmy by panele nie byy kadzione na nagrzan instalacj. Kiedy panele si ju „zaaklimatyzuj" kady z nich naley dokadnie obejrze pod ktem uszkodze czy przebarwie.

monter

KROK 5: Ukadanie paneli

Ukadanie paneli podogowych rozpoczynamy od ciany, najlepiej prostopadle do ciany z oknem. Jeli mamy ju zaplanowany wystrój wntrza, ukadanie rozpocznijmy tak, by ewentualne docite elementy znalazy si pod meblami. W miar moliwoci panele ukadajmy od strony wejcia - t sam zasad stosujemy przy ukadaniu pytek podogowych.  

ukadanie paneli

Najwaniejsz czynnoci na tym etapie prac jest zachowanie odpowiedniej odlegoci paneli od cian oraz drzwi, czyli dylatacji. Szczelina powinna mie od 8 mm do 10 mm. W zachowaniu odpowiedniej odlegoci pomog kliny montaowe.

Wane: Panele ukadamy na tzw. mijank, czyli elementy nie s dopasowane do siebie na równo. Jeli przycinamy dugo panelu, odcity element umieszczamy w kolejnym rzdzie, nie moe by on jednak krótszy ni 40 cm. Dziki temu zachowamy zasad mijanki i w peni wykorzystamy materia. 

- Panele ukadamy wzdunie wpustem skierowanym do kolejnych elementów. Pamitajmy, e przycicie panelu z dwóch stron spowoduje, e nie bdzie moliwoci spicia go z innym elementem - podpowiada ekspert Komfort. 

KROK 6: Dopasowywanie paneli

Rzadko zdarza si, e pomieszczenia maj idealnie kwadratowe powierzchnie. Niewykluczone wic, e konieczne bdzie docicie paneli, szczególnie przy grzejnikach czy zaamaniach cian. Do tego potrzebna bdzie otwornica oraz wyrzynarka, które pozwol nada panelowi odpowiedni ksztat. Do równego przycinania paneli z pewnoci przyda si równie ktownik, a bardziej zaawansowani monterzy mog posuy si równie gilotyn. Przy ukadaniu paneli przydatny bdzie równie gumowy motek, którym dobijemy elementy lepiej je dopasowujc.

KROK 7: Wykoczenie

Zdecydowanie najwicej trudnoci sprawi moe uoenie ostatniego rzdu. Zazwyczaj wymaga to docicia paneli wzdu duszej krawdzi. Lini cicia wyznaczamy przykadajc panel do ciany i zaznaczajc na nim krawd ju uoonego panelu. Pamitamy te o uwzgldnieniu w ciciu szerokoci dylatacji. O precyzji powinnimy pamita równie docinajc panele przylegajce do ocienicy. Moemy albo przyci sam ocienic i wsun pod ni panel, albo doci panel do ksztatu ocienicy a powsta szczelin uzupeni akrylem.

KROK 8: Monta listew

Po uoeniu ostatniego rzdu paneli, wyjmujemy wszystkie kliny i usuwamy wystajc foli. Pamitajmy, e listwy przypodogowe tak naprawd montowane s do ciany, a nie podogi. Zazwyczaj listwy montowane s na przykrcanych do ciany zaczepach, co uatwia równie ich demonta. Mniej praktycznym rozwizaniem bdzie przyklejenie listew klejem. W tym kroku montujemy równie listwy w progach i na czeniach rónych rodzajów podóg. Instaluje si je na kókach wwierconych w podoe.

ekipa monterów paneli podogowych

Ukadanie paneli podogowych, szczególnie za pierwszym razem, moe wydawa si skomplikowane. Jest to jednak atwe i nie wymagajce duych umiejtnoci technicznych zajcie. Jeli jednak uznacie, e samodzielny monta was przerasta, zawsze moecie skorzysta z pomocy montaystów Komfort, którzy szybko i sprawnie uo panele podogowe w waszym mieszkaniu.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone