Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Trendy Magnat 2012

kategoria: Malowanie cian
Trendy Magnat 2012
Trend Eco Design [fot.: Magnat]

Magnat ogosi cztery trendy kolorystyczne na rok 2012. Proponowane w kadym trendzie zestawy kolorów farb MAGNAT i systemów dekoracyjnych Magnat Style, inspirowane najnowszymi nurtami wiatowymi i tym samym wyranie wpisujce si w kanon midzynarodowej stylistyki i wzornictwa, to wyjcie naprzeciw oczekiwaniom kadego, kto poszukuje nowych rozwiza do swoich wntrz.

Trendy MAGNAT stworzy zespó dowiadczonych ekspertów zajmujcych si psychologi koloru, designem, stylizacj i architektur wntrz. Kady z nich niesie ze sob inn ideologi - róni si charakteremi wyrazem. Inspiruj, ciekawi i pozwalaj nada wntrzom niepowtarzalny klimat.

Eco Design

To trend wywodzcy si z historii Ziemi. Pochodzi prosto z natury i zawiera wiele jej cech. W zwizku z tym wntrza s bardzo indywidualne, a zarazem mikkie i wygodne. S one równie naznaczone znakiem czasu – lady przeszoci odnajdziemy w patynowanych eco-strukturach, wygldajcych na nieco starsze ni w rzeczywistoci.


ECO Design wie si z ciepem i bezpieczestwem manifestowanym odpowiednimi materiaami. S to kolory i farby przyjazne czowiekowi. W tym trendzie dominuj klasyczne wntrza, wywoujce naturalnie „mikkie” wraenia i cechujce si duym szacunkiem dla tradycji. Pojawiaj si w nim równie elementy rkodziea artystycznego, tworzcego mieszank paszczyzn jednobarwnych z wzorzystymi. Dominuj kolory natury i Ziemi. Modne barwy to ochry, sepie, nowe zielenie oraz ich uzupenienie – wysmakowane brzy, dajce silne poczucie bezpieczestwa. Trend ten jest nieco nostalgiczn koncepcj, budujc romantyczn przestrze teraniejszoci.

ECO Design to trend, w którym pojawiaj si kolory natury i Ziemi, struktury inspirowane naturalnymi kamieniami czy zjawiskami zachodzcymi w przyrodzie. Jest tu te miejsce na twórczo czowieka, rkodzieo artystyczne, tradycyjne plecionki i tkaniny. We wntrzach tworzonych zgodnie z tym trendem wietnie prezentuj si zarówno meble dotknite upywem czasu, jak i komfortowe, nowoczesne, designerskie przedmioty wytwarzane z surowców naturalnych lub pozyskiwane z surowców wtórnych.

Paleta kolorów Trend Eko

Multikulturalizm

Jest najnowszym trendem, który poprzez wieloznaczno kultur wpywa na rozwój designu i zmienia wiadomo jego odbiorców. Miasta i ich mieszkacy s coraz mniej monokulturowi – coraz czciej tworz odrbne kultury yjce obok siebie, a nie ze sob. Asymilacja tych kultur przebiega bardzo trudno. W tym samym miecie, mówimy rónymi jzykami, wyznajemy odmienne wartoci. Kadej dzielnicy przyporzdkowane s róne symbole. czymy si jedynie w linii codziennej komunikacji, przenikajc si na chwil, pozwalajc sobie tylko na pytkie wizi. Trend ten jest mieszank rónych struktur i faktur. Pojawiaj si tu stonowane barwy jako symbol przenikania si, ale równie ostre kontrasty, które wystpuj na granicy rónych tosamoci.

Trendy Magnat 2012. Multikulturalizm

Multikulturalizm wyrós z rónorodnoci kultur wzajemnie na siebie oddziaujcych. Malowanie i tworzenie nowych przestrzeni jest ponadczasow przyjemnoci. Ma to swoje odbicie we wspóczesnych wntrzach. Komunikacja barw zestawionych w pomieszczeniach prowadzi do szczególnego efektu, powstaego w wyniku tego niecodziennego dialogu. Wyjtkowe zestawienie odcieni, niczym zestawienie rónych osobowoci, jednoczenie kontrastuje i podkrela si wzajemnie. Bogactwo rónorodnoci, poszukiwanie neutralnego ta i odkrywanie nowego oblicza pikna, stanowi fundament tego trendu.

Trendy Magnat 2012. Multikulturalizm

XXI wiek

Tempo wspóczesnego ycia sprawia, e pikno dnia codziennego cigle nam umyka, wci brakuje nam czasu... Nasze ycie toczy si czsto w dwóch wiatach: realnym i wirtualnym. Wirtualne podróe pozostawiaj w naszej pamici skrawki rónych obrazów, opartych na powtarzalnych pikselowych motywach. A my tsknimy za piknem, za realn przestrzeni, w której znajdziemy czas dla siebie i w której sami siebie odnajdziemy. Pikne dekoracje, ciany i meble zyskuj status nowych niematerialnych wartoci.Jednak oba te wiaty potrafi si uzupenia, bo wirtualne motywy i rozmaite style rodem z profili spoecznociowych mog si doskonale wpisa w realn przestrze. Motywy geometryczne sprawiaj, e wntrza s szalenie nowoczesne i funkcjonalne, zarówno pod wzgldem wzornictwa, jak i technologii.

Trendy Magnat 2012. XXI wiek

W materiaach stosuje si unikalne komponenty, pozwalajce na uzyskanie odpowiedniego efektu. Trend ten jest mieszank wielu stylów i elementów dekoracyjnych – tak jak w sieci spotykaj si róne osobowoci, tak tu mamy do czynienia z rónorodnoci kolorów i struktur.

Trend XXI wiek jest synonimem wspóczesnoci. Ergonomia przestrzeni i dostpno mediów, zwyka ludzka praktyczno i wysoka jako produktów to wartoci wymieniane jako najwaniejsze przez projektantów wntrz i designerów. Dopiero w tak wymagajcych wntrzach czowiek XXI wieku moe znale czas na refleksj, zadum i marzenia.

Trendy Magnat 2012. XXI wiek

Wiatr przyszoci

To poczenie zjawisk natury, ywioów, to poszukiwanie wasnej tosamoci w globalnym wiecie, którego efektem moe by wiele ciekawych rozwiza. „Wiatr przyszoci” jest trendem spontanicznym i energetycznym, inspirowanym latami 70. i 80. XX wieku we wspóczesnym wydaniu. Charakteryzuje si olbrzymi energi kolorów i lekkoci wiatru. Niesie w sobie to, co najmodniejsze i najnowoczeniejsze.


W tym trendzie mona spotka bardzo odwane i zdecydowane poczenia barwne. Dominuje tutaj przede wszystkim zasada kontrastu, oparta na poczeniach ostrych kolorów. Czsto wystpuje tu ó z rónymi poczeniami. Swoj wietno zaznaczaj wntrza z geometrycznymi meblami, na tle barwnych cian.

Trendy Magnat 2012. Wiatr przyszoci

Jest to trend oparty w duej mierze na umiejtnoci czenia kolorów i struktur z rónych stylizacji.
Jest przeznaczony dla wiadomych uytkowników, którzy s pewni swoich przekona oraz panujcej mody. „Wiatr przyszoci” to zapowied tego, co jeszcze nieodkryte, to nowoczesny design.

Trend Wiatr przyszoci to odwaga w poszukiwaniu wasnego „ja”. Indywidualne wntrza projektowane z rozmachem, odwane kompozycje kolorystyczne i wielka pozytywna energia pynca z barw to design przyszoci. Wntrze ma suy czowiekowi nie tylko w fizycznym wymiarze. To ju za mao. Przyszo projektowania to metafizyka i psychologiczne wykorzystanie kolorów na uytek czowieka, wedug jego indywidualnych potrzeb.

www.magnatfarby.pl

Trendy Magnat 2012. Wiatr przyszoci


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone