Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Mniej kredytw, ale wiksze zainteresowanie

kategoria: Finanse

Pomimo agodniejszej polityki kredytowej banków, liczba zaciganych poyczek na zakup mieszkania w ostatnim kwartale spada. Kredyty udzielane s na znacznie nisze sumy, ni w okresie boomu na rynku mieszkaniowym.

Mimo to wicej osób ni w zeszym roku, planuje w najbliszych dwóch latach zaciganie poyczek hipotecznych.

W I kwartale tego roku, w porównaniu do drugiego pórocza zeszego roku, zmniejszya si liczba udzielonych kredytów hipotecznych, wynika z analiz jakie przeprowadzi Zwizek Banków Polskich w oparciu o dane z systemów AMRON i SARFiN. Z raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomoci ZBP wynika, e w pierwszych trzech miesicach br. podpisano 48,3 tys. umów kredytowych. To ponad 10 tys. (30 proc.) wicej ni w analogicznym okresie 2009 r. Zaznaczy jednak naley, e I kw. 2009 roku by najgorszym od lat, jeli chodzi o liczb udzielanych kredytów. Do poziomu zaciganych poyczek z 2008 roku jest jeszcze bardzo daleko. Wtedy bowiem kwartalnie brano 82 - 83 tys. kredytów hipotecznych. Obecnie notowany jest ich spadek do poowy tej iloci.

Odbicie, które miao miejsce w drugim póroczu 2009 r., kiedy liczba nowych kredytów osigna poziom ok. 53 tys. analitycy rynku komentuj jako efekt odoonego popytu z I pórocza 2009 r. Osoby, które wstrzymay si z decyzj na pocztku ubiegego roku, zdecydoway si kupi mieszkanie przed jego kocem. W I kwartale 2010 r. kupujcy znów zacignli o ok. 8 procent mniej kredytów ni jesieni 2009 r. Szczególnie, e ok. 12 procent wszystkich poyczek stanowiy kredyty konsolidacyjne i refinansowe.

Mniejsza warto poyczki i ofensywa euro

W 2008 roku króloway poyczki we frankach i tylko co trzeci kredyt by zacigany w rodzimej walucie. rednia warto udzielonego kredytu wynosia ponad 205 tys. z. W 2009 r. warto ta bya podobna, ale na rynku zacz rzdzi zoty. Od pocztku 2009 r. kredyty w polskiej walucie stanowiy ponad 60 procent wszystkich poyczek. Na koniec I kwartau 2010 r. ich udzia osign ponad 77 procent., ale rednia warto kredytu w zotych spada poniej 180 tys. z.

W tym roku wyranie zarysowuje si tendencja wskazujca na zwikszanie si redniej wartoci kredytów w walutach obcych, przede wszystkim w euro. rednia warto kredytu w tej walucie wynosi obecnie 374 tys. z. Analitycy spodziewaj si, e do koca tego roku udzia euro moe wzrosn z niespena 20 do 40 proc. udzielanych kredytów.

Rzdowa dopata do kredytu wci atrakcyjna

Z kredytami udzielanymi w euro rywalizuj najbardziej opacalne, poyczki z pastwow dopat. Kredyty udzielane w rodzimej walucie, do których pastwo dopaca odsetki przez 8 lat, s coraz popularniejsze. ZBP obliczy, e w I kw. br. zostao udzielonych ich prawie 8,1 tys. w stosunku do 4,2 tys. w I kw. 2009 roku. Ich popularno potwierdzaj deweloperzy. - Niemal wszyscy ( 98 proc.) kupujcy mieszkania na naszym osiedlu Alpha w Ursusie finansuj transakcje kredytem, z reguy na 100 proc. wartoci nieruchomoci. Rzadziej z udziaem 10 proc. lub 20 proc. wkadu wasnego. Najczciej wybieraj preferencyjne poyczki udzielane w ramach programu Rodzina na swoim. Szczególnie, e wszystkie lokale w rozpoczynajcym si wanie drugim etapie realizacji inwestycji kwalifikuj si do ich zacignicia. Na nasze mieszkania decyduj si osoby kupujce swoje pierwsze lokum. Dlatego teraz dostosowalimy powierzchni i ceny mieszka do ich obecnych moliwoci i zdolnoci kredytowych - twierdzi Teresa Witkowska, dyrektor sprzeday w RED Real Estate Development.

Wiksze zainteresowanie kredytami

Okoo 60 proc. osób planujcych w latach 2010 - 2012 zakup nieruchomoci, chce wzi na ten cel poyczk. Wykorzystanie na ten cel oszczdnoci planuje tylko 36 proc. respondentów, którzy wzili udzia w badaniu Polski rynek mieszkaniowy - popyt i preferencje nabywców firmy Nowy Adres i instytutu badawczego Gfk Polonia. W 2009 roku przy zakupie nieruchomoci mieszkaniowych z oszczdnoci korzystao a 57 proc. osób, a 48 proc. z kredytu hipotecznego. Poowa kredytów hipotecznych w 2009 r. zacigana bya na 60 - 100 proc. wartoci kupowanej nieruchomoci. Mona przypuszcza, e osoby, które odoyy w ubiegym roku decyzj o zakupie mieszkania, gromadziy przez ten czas oszczdnoci. Do takich wniosków prowadzi moe fakt, e przyszli kupujcy optymistycznie oceniaj teraz swoje moliwoci finansowe. Wród osób, które chc wspomóc si kredytem hipotecznym, co trzecia uwaa, e wystarczy jej poyczka na 31 - 60 proc. wartoci nieruchomoci. Podobna liczba (32 proc.) planuje zacignicie kredytu w wysokoci 61 - 100 proc. wartoci nieruchomoci. Przy czym, osoby zamierzajce zakupi nieruchomoci zdaj sobie spraw z tego, e jesieni, po wejciu w ycie przepisów rekomendacji T, obniy si ich zdolno kredytowa.

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone