Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Finanse

Kredyty na budownictwo jednorodzinne

kategoria: Finanse

Wielu modych ludzi po skoczeniu studiów oraz znalezieniu pracy pragnie zaoy rodziny i rozpocz dorose, odpowiedzialne ycie. Pierwszym, powanym problemem, z jakim musz si zmierzy na tej drodze, jest kwestia "dachu nad gow", a raczej kapitau umoliwiajcego nabycie nieruchomoci.

Jednak potrzeby mieszkaniowe polskich rodzin nie mog by w peni zaspokojone, gównie z powodu braku wystarczajcego zaangaowania polskich wadz w tym obszarze. Z drugiej jednak strony pomocn do wycigaj banki komercyjne oferujce kredyty hipoteczne na dogodnych warunkach.

Takie wnioski mona wysnu z obecnej sytuacji panujcej na rynku zarówno kredytów mieszkaniowych jak i nieruchomoci. W tym obszarze cigle mona odczuwa uboczne efekty transformacji gospodarczej w zwizku ze zmian polityki pastwa polegajcej na wycofaniu si z bezporedniego finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego, co pocigno za sob urynkowienie tego sektora gospodarki i jego zaamanie.

- Przystpienie Polski do Unii Europejskiej sprawio, i wród polskich rodzin doszo do rozbudzenia aspiracji mieszkaniowych, a sprzyjay temu niskie stopy procentowe na rynkach kapitaowych. Ponadto banki agodziy kryteria udzielania kredytów. Nie ulega wtpliwoci, e na pierwszy plan wysuna si tutaj ostra konkurencja midzy bankami o pozyskiwanie klientów pragncych wzi kredyt hipoteczny, eby zrealizowa marzenie ycia i kupi mieszkanie lub wybudowa dom jednorodzinny. To wszystko spowodowao, i w latach 2006-2008 nastpi dynamiczny wzrost zaduenia hipotecznego polskich rodzin. - stwierdza Monika Baran specjalista ds. marketingu firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o. o.

Mimo, i 2008 rok oraz pocztki kryzysu gospodarczego w roku nastpnym, spowodoway pewne wyhamowanie akcji kredytowania, stale i efektywnie ronie zaangaowanie sektora bankowego w finansowanie potrzeb mieszkaniowych. Pod koniec 2009 roku bankom udao si odbudowa odpowiedni poziom akcji kredytowej, co wynikao m.in. z uwzgldniania w ofercie banków rzdowego programu „Rodzina na swoim", którego idea polega na wspieraniu rodzin w pozyskaniu wasnego mieszkania. Program umoliwia korzystanie ze rodków zgromadzonych w budecie pastwa, które to rodki s przeznaczane na spacenie pewnej czci kredytu, zacignitego w banku komercyjnym na zakup wasnego „M" bd budow domu.

Sektor bankowy odgrywa du rol we wspieraniu rozwoju rynku nieruchomoci i liczba umów kredytowych stale ronie. Uatwienie dla wikszej iloci rodzin dostpu do mieszka i kredytów jest w dalszej mierze moliwe dziki usuniciu takich barier jak niepewno na rynku transakcji deweloperskich, gdzie miay miejsce bardzo daleko idce niedocignicia. Oczywicie stworzenie sprawnego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wymaga bezsprzecznie podjcia jeszcze wikszego wysiku ni dotd i takich dziaa jak wzmocnienie roli i aktywnoci pastwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, zapewnienia dugoterminowego refinansowania dla kredytów hipotecznych czy odbudowy wzajemnego zaufania uczestników rynku obrotu nieruchomociami.

Godnym uwagi jest fakt, i najwiksz popularnoci w ostatnim czasie cieszyy si kredyty udzielane w wysokoci do 200 tys. z, które stanowiy ponad 60% nowo udzielanych kredytów na cele mieszkaniowe. Ponadto akcja kredytowa banków jest skoncentrowana gównie w najwikszych miastach naszego kraju i w tym miejscu przytoczy wystarczy Warszaw, Wrocaw, Kraków, Pozna czy ód. W uprzednim jak i w obecnym roku du popularnoci ciesz si kredyty w euro, co jednak nie wyparo polskich zotówek, gdy kredyty w rodzimej walucie stanowi zdecydowan wikszo.

Dziki ofercie bankowej oraz wsparciu ze strony pastwa w postaci programu rzdowego „Rodzina na swoim", istnieje realna moliwo pozyskania rodków na zakup mieszkania. Z drugiej za strony nad kredytobiorc bdzie wisiao widmo niebezpieczestwa niespacenia zacignitego kredytu. Pod koniec wrzenia 2009 roku wskanik niespaconych kredytów mieszkaniowych wynosi 1,4%, przy czym najwicej zagroonych kredytów byo udzielonych w polskiej walucie. Atmosfera na rynku kredytów hipotecznych klaruje si do pozytywnie jeli chodzi o biecy rok. Oczekuje si dalszego wzrostu akcji kredytowej banków. Gównie dziki temu, e nadal otrzymuje si wysoki poziom (i bdzie on rós) popytu na mieszkania i domy jednorodzinne.

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone