Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Kilka rad na temat wietrzenia

Kilka rad na temat wietrzenia
Kilka rad na temat wietrzenia [fot.: Winkhaus]

Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest niezbdna w kadym domu. Jej rola jest jeszcze bardziej istotna, gdy mamy zamontowan stolark z PCV, która charakteryzuje si du szczelnoci.

Regularne wietrzenie domu czy mieszkania niesie ze sob wiele korzyci. Przede wszystkim sprawia, e w pomieszczeniach tworzy si przyjemny dla czowieka klimat - sprzyjajcy koncentracji, dobremu samopoczuciu i relaksowi. Bezporednio przyczynia si równie do zminimalizowania ryzyka powstawania szkodliwych dla naszego zdrowia pleni oraz grzybów na cianach.

Zbyt wysoka wilgotno, z któr mamy do czynienia zazwyczaj w bardzo szczelnych, pozbawionych dopywu wieego powietrza pomieszczeniach, stanowi bowiem doskona poywk dla szkodliwych mikroorganizmów. Aby zatem we wasnym domu czu si komfortowo i nie naraa si na nieestetyczne zacieki na cianach, warto codziennie wietrzy pomieszczenia. Jak to robi najlepiej i najefektywniej?

Wentylacja w skali mikro

Otwarcie szeroko okna to najlepszy sposób na przewietrzenie pomieszczenia, jednak nie zawsze moemy sobie na to pozwoli. Niskie temperatury, zacinajcy deszcz czy ryzyko przecigu skutecznie nas mog do tego zniechci. Wówczas z pomoc przychodzi nam mikrowentylacja.

  • Rozszczelnienie okna, fachowo nazywane mikrowentylacj, uzyskujemy dziki specjalnym elementom okucia, zamontowanym na skrzydle i na ramie. Okna bardzo czsto wyposaone s w t funkcj, ale zdarza si, e mieszkacy o niej zwyczajnie nie wiedz - mówi Janusz Grzekowiak, szef dziau doradztwa technicznego firmy Winkhaus.

Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy nasze okna maj moliwo wietrzenia w skali mikro - wystarczy przekrci klamk o 45 stopni w gór od pozycji poziomej i pocign górn krawd skrzyda do siebie. W oknie z mikrowentylacj pomidzy ocienic a skrzydem powstanie niewielka (okoo 3 mm) szczelina, przez któr zacznie napywa powietrze z zewntrz. Skrzydo za, dziki specjalnemu zaczepowi rozszczelniajcemu, pozostanie w tej pozycji.

  • Cho mikrowentylacja nie zastpi wietrzenia przez otwarcie okna na ca szeroko, to warto zamontowa takie okna w pomieszczeniach, w których tworzy si duo wilgoci. Najlepiej od razu z klamk tzw. 8-pooeniow ze skokiem co 45 stopni, która znacznie uatwi korzystanie z tej funkcji -  mówi Janusz Grzekowiak, ekspert firmy Winkhaus.
    Korzystajc z mikrowentylacji naley jednak pamita, e rozszczelnione okno nie jest bezpiecznie zaryglowane i moe stanowi pokus dla wamywaczy. Przed wyjciem z domu lepiej wic okna zamkn - zwaszcza, gdy s one atwo dostpne z zewntrz, np. usytuowane na parterze.

Wicej powietrza!

Niektóre pomieszczenia w naszych domach, charakteryzuj si duo wiksz wilgotnoci od pozostaych, zatem musz mie bardzo sprawny system cyrkulacji powietrza. Niestety mikrowentylacja okaza si w nich moe niewystarczajca.

  • Do kuchni czy azienki warto wybra okna umoliwiajce regulowanie intensywnoci wietrzenia. Tak zwany mechanizm MSL sprawia, e uchy skrzyda mona zmienia. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy - zalenie od pogody i potrzeb mieszkaców – 5 lub 7 pooe uchylonego skrzyda. By uruchomi ten mechanizm, wystarczy obróci klamk pionowo do góry, a nastpnie odcign skrzydo od ramy na dan odlego i zablokowa je przekrcajc klamk o 45 stopni w dó. Okucie przeskakuje wtedy na kolejny „stopie” i pozwala uchyli okno od okoo 4 mm a do 140 mm - tumaczy  Janusz Grzekowiak.

Mechanizm MSL nie tylko zapewnia odpowiedni wentylacj pomieszczenia, ale zabezpiecza równie okno przed zatrzaniciem - uchylone skrzydo nie zamknie si samo ani podczas przecigu, ani przy silnym podmuchu wiatru. Podobnie, jak w przypadku mikrowentylacji, ze wzgldu na bezpieczestwo warto korzysta z tej funkcji wówczas, gdy jestemy w domu.

Wietrzenie równomierne

Mikrowentylacja oraz mechanizm MSL to nie jedyne sposoby na dostarczenie do pomieszcze optymalnej iloci wieego powietrza. Równie niektóre okucia doskonale wywi si z tego zadania. Umoliwiaj one bowiem, oprócz uchylania, otwierania i zamykania - odsunicie caego skrzyda od ocienicy tak, aby wokó powstaa okoo 6-milimetrowa szczelina. Dziki niej powietrze napywa równomiernie, bez zimnych podmuchów i gwatownego spadku temperatury.

  • Tak otwarte okno mona pozostawi nawet podczas duszej nieobecnoci w domu, np. podczas urlopu. Specjalne zaczepy zamocowane w ramie sprawiaj, e podczas wietrzenia okno jest zabezpieczone przed wamaniem tak, jakby byo zamknite. Co wicej - funkcja ta take optycznie nie zachca wamywaczy do skorzystania z okazji. Z zewntrz nie wida bowiem szczeliny pomidzy ocienic a skrzydem, skierowan ku górze klamk zasania za profil. Okucie autoPilot Comfort firmy Winkhaus pozwala wietrzy jednoczenie efektywnie i bezpiecznie -  wyjania Janusz Grzekowiak.

Rola wieego powietrza dla naszego zdrowia i samopoczucia jest nie do przecenienia. Std te warto zadba, by w naszym domu, czyli miejscu, w którym spdzamy du cz dnia, nigdy go nie brakowao. Przyómy du wag do odpowiedniego wietrzenia, a na pewno wyjdzie nam to na dobre.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone