Szukaj w serwisie

Kategorie:

Abc mieszkania | Wydarzenia | Ciekawe imprezy | Praktyczne porady | Nowoci | Aranacje | wita | Domy i mieszkania

Tutaj jeste: Aktualnoci / Praktyczne porady

Jak zaprzepaci szans na kredyt

kategoria: Praktyczne porady / Dom Kredytowy Notus
obrazek aktualnoci
Jak zaprzepaci szans na kredyt [fot.: Stock]

Wniosek o kredyt hipoteczny rozpatrzony pozytywnie, mieszkanie ju dawno upatrzone, wystarczy tylko podpisa umow. Przyszy kredytobiorca nie powinien jednak cieszy si zbyt wczenie. W deniu do podpisania umowy kredytowej moe przeszkodzi jeszcze kilka kwestii. Warto wiedzie wczeniej, czego si spodziewa, aby nie zaprzepaci drogi, jak si ju pokonao.

Proces ubiegania si o kredyt hipoteczny jest bardzo zoony. Wymaga przedstawienia wielu dokumentów i poddaniu si wnikliwej analizie ze strony banku. W kocu nastpuje upragniony moment otrzymania pozytywnej decyzji. Nie daje to jednak stuprocentowej pewnoci, e umowa zostanie podpisana. Do tego momentu moe wydarzy si kilka rzeczy, które uniemoliwi sfinalizowanie transakcji.

Zmiany na ciece kariery

Jeli przyszy kredytobiorca otrzyma propozycj pracy przed podpisaniem umowy kredytowej, lepiej eby dobrze si zastanowi nad zmian miejsca zatrudnienia. Cho banki rzadko przeprowadzaj dalsz weryfikacj po decyzji kredowej, lepiej mie si na bacznoci.

  • Przyznajc kredyt, banki z reguy wymagaj, eby umowa o prac, jak posiada klient trwaa od minimum 3 miesicy i nie wygasaa przed upywem co najmniej 6 miesicy. Wykluczone s te umowy na okres próbny. Oczywicie bank moe zastosowa odstpstwo od procedur, ale warto wczeniej pozna jego polityk w tej kwestii – wyjania Micha Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus i ekspert Zwizku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF).

Moe si okaza, e bank zada przeprowadzenia caej analizy kredytowej od pocztku i przyszy kredytobiorca bdzie musia zaczeka z nowym wnioskiem do momentu osignicia wymaganego przez bank minimalnego stau pracy.

W sytuacji gdy po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank dowie si o przejciu przyszego kredytobiorcy na zwolnienie lekarskie czy urlop macierzyski, take moe zgosi pewne zastrzeenia. 

  • Jeli zwolnienie przyznane zostao na wicej ni 30 dni, bank moe przesta uznawa ródo dochodu, które bra pod uwag przy wyliczaniu zdolnoci kredytowej – ostrzega Micha Krajkowski, DK Notus i ZFDF.

W przypadku przejcia na urlop macierzyski instytucja kredytujca moe natomiast zada przedstawienia owiadczenia, e kobieta nie zamierza skorzysta z urlopu wychowawczego i wróci do pracy.

Inne mieszkanie

Jeli przyszy kredytobiorca zdecyduje si na zmian nieruchomoci, któr zamierza pocztkowo kupi na inn lub z jakiego wzgldu transakcja nie bdzie moga zosta zrealizowana (na przykad w sytuacji gdy wycofa si sprzedajcy), to caa procedura kredytowa bdzie musiaa zosta przeprowadzona niemal od pocztku.

  • Kredyt hipoteczny jest bowiem przyznawany na konkretn nieruchomo, która wczeniej musi zosta sprawdzona pod ktem prawnym i technicznym. Na szczcie czasem banki dopuszczaj moliwo zastosowania skróconej procedury, poniewa nie bdzie ju koniecznoci przeprowadzania ponownej analizy finansowej i dostarczania wielu dokumentów – tumaczy Arkadiusz Rembowski, Money Expert i ZFDF.

W tym przypadku bank poprosi jednak kredytobiorc o wszystkie dokumenty dotyczce nowej nieruchomoci (odpis z ksigi wieczystej, umow przedwstpn, czasem wycen itp.). Niestety wikszo banków bdzie wymagaa zoenia nowego, kompletnego wniosku.

Nowy samochód i kino domowe

eli bank podda przyszego kredytobiorc ponownej weryfikacji po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej, to niemile widziane mog te by dokonane przez niego due zakupy, szczególnie jeli bd one oznaczay konieczno zacignicia kredytu. Zakup samochodu na kredyt, czy sprztu AGD na raty moe bowiem oznacza, e w oczach banku kredytobiorca obniy swoj zdolno kredytow i sta go bdzie na niszy kredyt ni ten, który zosta mu przyznany wczeniej. Jeli wic bank dowie si o takim zakupie przed podpisaniem umowy moe zada ponownego obliczenia zdolnoci kredytowej, ze wzgldu na wystpienie wikszego ryzyka, e kredytobiorcy nie bdzie sta na terminowe spacanie zobowiza.

Drogie promocje

Czsto potencjalni kredytobiorcy ciesz si, e ich wniosek zosta rozpatrzony pozytywnie, a kredyt zostanie im przyznany na korzystnych warunkach. Kiedy emocje ju opadn warto jednak jeszcze raz przeledzi warunki umowy.

  • Czsto te preferencyjne kredyty przyznawane w ramach promocji okazuj si nie tak tanie, jak si pocztkowo wydawao. Banki coraz czciej stosuj bowiem tak zwany „cross-selling”, a wic warunkuj przyznanie kredytu na promocyjnych warunkach zakupem innych, dodatkowych produktów. W przypadku kredytów hipotecznych banki czsto zgadzaj si obniy ich mar w zamian za skorzystanie z innych usug, na przykad zaoenie konta, lokaty lub zoenie wniosku o kart kredytow – mówi Arkadiusz Rembowski, Money Expert i Zwizek Firm Doradców Finansowych.

Korzystanie z tych produktów czsto generuje dodatkowe koszty. Rezygnacja z nich zazwyczaj oznacza jednak, e kredytobiorca nie bdzie móg skorzysta z oferty promocyjnej i kredyt bdzie droszy. Moe si wic okaza, e w tej sytuacji nie bdzie mia on ju wystarczajcej zdolnoci na kredyt o wartoci, o któr si ubiega.

Czsto banki warunkuj te przyznanie kredytu na proponowanych warunkach wykupieniem obowizkowego ubezpieczenia na ycie. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest natomiast nierzadko dopiero przy podpisywaniu umowy kredytowej, na podstawie bada lekarskich. Jeeli klient nie bdzie spenia warunków przyznania takiego ubezpieczenia, wtedy take nie bdzie móg skorzysta z warunków kredytu, zaproponowanych przez bank.


rdo: Dom Kredytowy Notus

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone