Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Okna | Podogi | Drzwi | Pytki ceramiczne | ciany | Owietlenie | Wentylacja i klimatyzacja | Schody

Jak postrzegane s kolory?

kategoria: Malowanie cian
Jak postrzegane s kolory?
Jak postrzegane s kolory? [fot.: Dekoral]

Kolory peni w naszym codziennym yciu wan rol. Postrzeganie barw jest jednak subiektywne i zaley od kilku czynników. Dlatego dobry fachowiec powinien uwzgldnia parametry takie jak rozmiar, proporcje i przeznaczenie pomieszczenia oraz ilo i rodzaj padajcego w nim wiata.

Jak widzimy barwy?

Barwa jest wraeniem. Mózg czowieka rozpoznaje j, kiedy oko odbiera fale elektromagnetyczne z zakresu okoo 380nm do 780nm. Poszczególne dugoci fal odpowiadaj konkretnym barwom. Indywidualna wraliwo na barwy, tzn. sposób ich postrzegania, zaley od liczby komórek wiatoczuych w oku. Czowiek jest w stanie rozróni do 10 milionów kolorów, na podstawie trzech podstawowych zakresów: czerwonego, ótego i niebieskiego. Ich odpowiednie czenie tworzy palet barw.

Co jeszcze wpywa na postrzeganie kolorów?

Jednym z czynników s waciwoci spektralne powierzchni, czyli innymi sowy jej zdolno do odbijania poszczególnych dugoci fal wiata, decydujca o absorpcji konkretnych kolorów.

Znaczenie ma równie rodzaj oraz intensywno owietlenia. Przedmioty wygldaj zupenie inaczej, w zalenoci od tego czy pada na nie mocne wiato, czy te znajduj si w cieniu. Róne rodzaje owietlenia (wiato dzienne, wiato arowe, wiato fluorescencyjne, wiato diodowe) wizualnie podzieli mona na generujce wiato ciepe lub chodne.

Kierunek obserwacji ma znaczenie zwaszcza w przypadku powierzchni posiadajcych poysk, nie wpywa natomiast na farby dajce matowy efekt.

Istotne s te jasno i kolor ta. Przedmiot znajdujcy si na jasnym tle bdzie wydawa si ciemniejszy, ni taki sam umieszczony w ciemnym otoczeniu. Podobnie barwa zestawiona z inn, bardziej intensywn - bdzie wydawaa si bledsza ni przy chodnym odcieniu.

Naturalny System Barw NCS

NCS to najpopularniejszy system klasyfikacji kolorów. Do innych klasyfikacji wizualnych moemy zaliczy take DUN oraz Munsell. NCS opiera si na czterech barwach chromatycznych uoonych na kole: ótej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oraz dwóch achromatycznych: biaej i czarnej umieszczonych poza koem.

Kolory podstawowe dziel koo na cztery równe czci, co 90 stopni. Dziki temu z atwoci moemy okreli udzia procentowy barw podstawowych w pochodnych, np.Y90R oznacza, e skada si ona w 90% z czerwieni i w 10% z óci (Y – yelloow, R - red).

Biel i czer znajduj si poza koem. Okrelaj one odcie. Np. oznaczenie S 20 30 pokazuje, e stopie sczernienia, czyli dodatek procentowy czerni wynosi 20%, natomiast stopie nasycenia lub te chromatycznoci – 30%.

Dobór koloru do pomieszczenia

Wybierajc kolor wntrz musimy bra pod uwag owietlenie. I tak, jeli nie chcemy tworzy zbyt duego kontrastu kolorystycznego, pomieszczenia przechwytujce du ilo promieni sonecznych wymaga bd stonowanych barw. W pokojach z niewielk iloci wiata dziennego mona uywa kolorów cieplejszych, oywiajcych wntrze. Istotny bdzie take odpowiedni dobór sztucznego owietlenia. Ciepe wiato oywia barwy ciepe, a zimne tumi i nadaje im odcienia szaroci. I odwrotnie, wiato zimne wzmacnia barwy chodne, a tumi ciepe. Ciemne i intensywne kolory wymagaj mocnego wiata. Zazwyczaj barwy ciemne stosujemy w pomieszczeniach uywanych rzadko, gównie wieczorem.

Za pomoc kolorów moemy te modelowa pomieszczenie, pamitajc, e barwy intensywniejsze wizualnie przybliaj nam przedmiot, natomiast jasne i chodne – oddalaj. Dlatego te w maych pokojach lepiej jest uy pasteli i janiejszych odcieni, natomiast due spokojnie moemy pomalowa ciemnymi i intensywnymi kolorami.

Color PRO

Precyzyjny dobór barw umoliwia oparty m.in. o zaawansowane technicznie koloranty system Color PRO opracowany specjalnie dla produktów marek Sigma Coatings i Dekoral Professional. System obejmuje wiele wzorników barw, m. in.: Color PRO (680 kolorów), wzornik fasadowy Sigma Facade Selection (226 kolorów) oraz wzornik Sigma Color System C21.3 (1950 kolorów z wzornika NCS, 185 kolorów z palety RAL, a take 36 kolorów o poysku metalicznym Sigmulto Metalic). Wiksza trwao wyrobów lakierowych osignita zostaa za spraw nowych kolorantów syntetycznych High Solid oraz pigmentów nieorganicznych, odpornych na warunki zewntrzne. Dziki nim moliwe stao si take uzyskanie nieosigalnych do tej pory barw, m.in. oryginalnych odcieni fioletu, czerwieni czy koloru niebieskiego. Wyposaone w wyspecjalizowane oprogramowanie dozowniki, gwarantuj z kolei bardzo dokadne odwzorowanie kolorów. Tym samym moliwoci precyzyjnego ksztatowania kolorystyki detalu w architekturze, wzbogacone zostay o zaawansowane i atwo dostpne narzdzie. Z systemu Color PRO skorzysta mona w ponad stu punktach w caym kraju.

Kolory we wntrzach - co wpywa na ich postrzeganie. DekoralPsychologia kolorów

Psychologowie udowodnili, e kolory maj olbrzymi wpyw na nasze samopoczucie i zachowanie, dlatego tak wany jest ich dobór. Dzieje si tak dlatego, e widzc dan barw, oko przesya impuls nerwowy do mózgu, który z kolei stymuluje odpowiedni narzd do wywoania reakcji hormonalnej.

I tak óty pobudza do mylenia, inspiruje i pomaga panowa nad emocjami oraz podejmowa decyzje, a take wnosi rado i rozadowuje napicie. U niektórych moe jednak wywoywa irytacj, nie powinny go stosowa osoby niestabilne i wraliwe na krytyk.

Do dziaania pobudza take biay. agodzi te stres i daje poczucie swobody, dlatego chtnie otaczaj si nim osoby dynamiczne. Jednoczenie moe potgowa uczucie samotnoci i pustki.

Atmosferze relaksu sprzyja róowy, kolor osób pewnych siebie, lubicych ryzyko, ale te spragnionych mioci. Niewskazany dla niedojrzaych emocjonalnie, których moe przygnbia.

  • Pomaraczowy to kolor optymizmu, motywacji i kreatywnoci, ale moe te wywoywa samotno i zagubienie.
  • Czerwony przeznaczony jest dla osób przemczonych, spragnionych sukcesu, jest symbolem ciepa, mioci i odwagi. Wywouje te gwatowne reakcje – bunt, przekor, namitno i agresj, dlatego niewskazany jest dla choleryków.
  • Niebieski jest najsilniejszym antyseptykiem, dziaa znieczulajco i przeciwzapalnie. Uspokaja, koi nerwy, wprowadza gboki sen, sprzyja samodzielnoci, ale moe te potgowa uczucie przygnbienia.
  • Fiolet agodzi zmczenie i stres. Niepolecany tym, którzy s samotni i maj nisk samoocen.
  • Ziele daje poczucie bezpieczestwa i uspokaja, a wrcz sprzyja lenistwu. Dlatego zaleca si go osobom nadmiernie aktywnym, potrzebujcym wyciszenia.
  • Brz to kolejna barwa natury, dajca bezpieczestwo, jednak nie powinni jej uywa ludzie zamknici w sobie.
  • Czer dziaa inspirujco, wspiera trwanie przy wasnym zdaniu. Pomocny jednostkom niezalenym, opanowanym, penicym funkcje kierownicze. Moe take sprzyja alienacji.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone