Szukaj w serwisie

Kategorie:

Finanse | Wntrza | Artis Style - fuga brokatowa

Tutaj jeste: Porady i inspiracje / Wntrza

Jak dba o chodziarko-zamraark?

kategoria: Wntrza
Jak dba o chodziarko-zamraark?
Jak dba o chodziarko-zamraark? [fot.: Electrolux]

Czsto nie zdajemy sobie sprawy, jak duy wpyw na prawidow prac chodziarko-zamraarki ma jej waciwa konserwacja. Jeli nie dbamy o urzdzenie, to przestaje ono dziaa efektywnie, zuywa zbyt du ilo energii i nie zapewnia waciwego chodzenia. Co zrobi, aby chodziarko-zamraarka dugo dziaaa sprawnie i skutecznie?

Po pierwsze rozmraanie

Regularne rozmraanie zamraarki lub odszranianie chodziarki (jeli urzdzenia nie robi tego automatycznie) to podstawa wydajnej pracy lodówki. Jeli urzdzenie wymaga rozmraania naley wykona czynno zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsugi. Ju 0,5 cm warstwa lodu w zamraalniku oznacza o 10% wiksze zuycie energii. Naley rozsdnie zaplanowa rozmraanie - latem bdzie kopot, gdy w zamraalniku jest peno produktów. Znacznie prociej jest rozmraa lodówk zim, gdy na dworze s ujemne temperatury. Produkty z zamraalnika bez problemu przetrwaj na balkonie lub za oknem. Wymieniajc chodziarko-zamraark na now warto zwróci uwag na funkcj Frost Free czyli bezszronowy zamraalnik. Zapewni on nam wygod i mniejsze zuycie energii ni w przypadku chodziarko-zamraarek, które przez duszy czas nie bd rozmraane.

Szczelne uszczelki

Prawidowy stan uszczelek (ich czysto i szczelno) gwarantuje odpowiedni izolacj. Ciepe powietrze nie dostanie si wtedy do rodka, a chodziarko-zamraarka nie bdzie musiaa niepotrzebnie marnowa energii na jego schodzenie. Aby sprawdzi stan uszczelek, naley woy kartk papieru pomidzy uszczelk a krawd chodziarki i zamkn drzwi. Jeli kartka wypada lub daje si lekko wysun – uszczelka nie przylega prawidowo. Warto te zwróci uwag, aby nie trzyma drzwi chodziarki zbyt dugo otwartych. Otwarte drzwi oznaczaj wzrost temperatury i dodatkow prac agregatów. Okazuje si, e to najczstszy bd przy uytkowaniu chodziarki lub zamraarki. Na szczcie nowoczesne chodziarko-zamraarki, np.: ERN29801, wyposaone s w alarm powiadamiajcy o wzrocie temperatury we wntrzu urzdzenia.

Otwór odpywowy

Naley te pamita o regularnym czyszczeniu otworu odpywowego w chodziarce z automatycznym odszranianiem, który znajduje si we wntrzu, zazwyczaj na tylnej cianie, tu nad pojemnikami na warzywa. Jeli otwór si zapcha, wilgo, która powstaje w chodziarce i skrapla si na tylnej ciance, nie bdzie miaa dokd wypyn i bdzie zalewa wntrze lodówki. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i pewnego dnia z zaskoczeniem odkrywa, e w chodziarce zbiera si woda.

Porzdek dobra rzecz

Ukadajc ywno w chodziarce, warto stosowa si do zalece producenta. Kada z póek moe mie inn temperatur chodzenia, dostosowan do potrzeb danych artykuów spoywczych. Na przykad, na dolnych pókach nad pojemnikami na warzywa i owoce panuje najnisza temperatura, dlatego z powodzeniem mona tam trzyma wiee miso lub ryby. Z kolei na drzwiach chodziarki temperatura wynosi ok. 12˚ C. Dlatego to dobre miejsce do przechowywania napojów. Wane jest te, aby przy ukadaniu ywnoci w chodziarce zachowa odpowiedni odstp midzy produktami. Zapewni to waciw cyrkulacj powietrza wewntrz urzdzenia, przez co ywno bdzie prawidowo schodzona.

Klasa energetyczna ma znaczenie

Jak pokazuj badania firmy Electrolux, energooszczdno jest dla wikszoci konsumentów w Europie gównym lub jednym z waniejszych kryteriów przy wyborze chodziarki. I cho nie wszyscy maj wiadomo, e chodziarko-zamraarka zuywa przecitnie okoo 1/5 energii wykorzystywanej w gospodarstwie domowym, to coraz wicej osób zaczyna przy zakupie zwraca uwag na klas energetyczn. Najbardziej energooszczdne s modele z klasy A+ lub A++, które pozwalaj zaoszczdzi odpowiednio do 20% lub 40% energii. Przykadem chodziarko-zamraarki o klasie energetycznej A++ jest model ERN29801.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA / O NAS / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOŚCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.panoramawnetrz.pl Wszelkie prawa zastrzeżone